Sztandary przekazane…

24 kwietnia 2015 roku, podczas uroczystego pożegnania uczniów klas III LO im. BCh, w naszej szkole miała miejsce uroczysta ceremonia przekazania  Sztandarów Szkoły i zmiana Pocztów Sztandarowych. Pani Wicedyrektor Jadwiga Osińska podziękowała ustępującym Przybocznym i Chorążym Pocztów Sztandarowych z klas III za godne reprezentowanie naszej społeczność szkolnej podczas uroczystości patriotyczno-religijnych na szczeblu powiatowym, gminnym i szkolnym, a uczniom klas drugich pogratulowała przejęcia tej zaszczytnej funkcji. Pani Wicedyrektor podziękowała także opiekunom Pocztów Sztandarowych – Pani Profesor Krystynie Marii Sadło i Panu Profesorowi Robertowi Gruba za trud włożony w przygotowanie pocztów biorących udział w różnych uroczystościach.

Czytaj więcej: Sztandary przekazane…

IV Powiatowe Targi Pracy i Edukacji

IV Powiatowe Targi Pracy i Edukacji

17 kwietnia 2015r. odbyły się IV Targi Pracy i Edukacji w Zespole Szkół Nr 1 w Łukowie zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie oraz Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie. Obecni byli przedstawiciele firm, szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych. I nas nie mogło tam zabraknąć. Szkołę reprezentowali uczniowie: Dominika Nowicka kl. IIa, Klaudia Barszcz kl. Ia, Pamela Bącik kl. Ia,  Adrian Gamla kl. IIa, Piotr Ochękowski kl. Ia, Paulina Kachniarz kl. IIkf, Agata Kłoda kl. IIkf, Karolina Braksal kl. IIkf, Katarzyna Pietrzak kl. Ikf , Patrycja Pietrzak kl. Ikf, Agata Turek kl. IIkf, Marta Machnio kl. IIkf, Paulina Mateńko kl. IIkf, Patrycja Mateńko kl. IIkf, Hubert Józwik kl. IIkf i Arkadiusz Królak kl. IIkf wraz z dyrektorem Stanisławem Wosiem, zastępcą dyrektora Jadwigą Osińską i opiekunami: Martą Orzyłowską – nauczycielem wf, Agnieszką Madoń-Baran – nauczycielem bibliotekarzem, Agnieszką Duran – nauczycielem zawodu fryzjer i Grażyną Ekielską – nauczycielem zawodu kucharz.

Czytaj więcej: IV Powiatowe Targi Pracy i Edukacji

Zakończenie akcji „Jałmużna Wielkopostna 2015"

W dniu 16 kwietnia 2015 roku została zakończona akcja "Jałmużna Wielkopostna 2015" trwająca w naszej szkole przez cały okres Wielkiego Postu. Komisja w składzie: Barbara Alikowska, Karolina Józwik — członkowie SKC oraz Elżbieta Facon — opiekun dokonała podsumowania akcji. Po otwarciu skarbonek i przeliczeniu pozyskanych środków finansowych komisja stwierdziła, że stan zebranych funduszy wynosi 155 złotych. Największą kwotę zebrała młodzież mieszkająca w internacie – 66,56; SKC – 65,30; klasa III A LO – 15 zł; klasa II KF ZSZ – 8 zł.

Czytaj więcej: Zakończenie akcji „Jałmużna Wielkopostna 2015"

WALCZYMY Z RAKIEM!!!

W ramach realizacji programu profilaktycznego „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” w Zespole Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie odbyło się w dniu 9 kwietnia 2015 r. Spotkanie uczniów z: Panią dr Jolantą Anną Surdyką, Panią dr Eweliną Zakrzewską oraz Panem mgr Konradem Tarnowskim reprezentującymi Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące Populacyjne Programy Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy i Raka Piersi. Zaproszeni prelegenci przedstawili prezentacje multimedialne na wyżej wymienione tematy oraz dokonali analiz realizacji programów w województwie lubelskim w skali kraju oraz Europy.

Czytaj więcej: WALCZYMY Z RAKIEM!!!

Dla Gimnazjalistów na zawodowym rozdrożu

Fryzjerki w Radzyniu

W ramach Roku Szkoły Zawodowców Kuratorium Oświaty w Lublinie zorganizowało w Radzyniu Podlaskim przedsięwzięcie pt. „Gimnazjalista na zawodowym rozdrożu”, adresowane do dyrektorów gimnazjów, gimnazjalistów i ich rodziców z powiatów: bialskiego, łukowskiego, radzyńskiego, parczewskiego oraz miasta Biała Podlaska. Patronat honorowy nad tym projektem objął marszałek województwa lubelskiego oraz minister edukacji.  W ramach tego przedsięwzięcia, 23 marca 2015 r.,  gimnazjaliści i ich rodzice mieli możliwość zapoznania się z ofertą kształcenia zawodowego a także obejrzenia „próby pracy”, tj. wykonywanych na żywo czynności zawodowych, na stanowiskach pracy, charakterystycznych dla zawodu. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono szkoły zawodowe z czterech powiatów. Zasadniczą Szkołę Zawodową w Adamowie reprezentowali uczniowie (Małgorzata Lemieszek, Barbara Małesa, Joanna Pycka, Katarzyna Syta, Karolina Braksal, Patrycja Denidziuk, Agata Kłoda, Karolina Kozak), opiekunowie (Marianna Baran, Grażyna Ekielska, Agnieszka Duran) i dyrekcja (Stanisław Woś, Jadwiga Osińska).

Czytaj więcej: Dla Gimnazjalistów na zawodowym rozdrożu

„Igrzyska olimpijskie” w Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie

Już po raz drugi, 27 marca 2015r., w naszej szkole odbył się finał II Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Sporcie „Polscy sportowcy na letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych. Celem konkursu było promowanie idei olimpizmu, upowszechnianie wiedzy historycznej o dokonaniach polskich olimpijczyków, kształtowanie postaw patriotycznych, wskazywanie autorytetów, kreowanie zachowań prozdrowotnych oraz wskazywanie właściwych form kibicowania.

Czytaj więcej: „Igrzyska olimpijskie” w Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie

Robert wyróżniony „u Kraszewskiego”

XXXV Wojewódzki Konkurs Czytelniczy

„To pozory, że można coś zrozumieć bez wysiłku” J. I Kraszewski
W finale kolejnej już edycji Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego „Józef Ignacy Kraszewski – jego życie i dzieło” znaleźli się uczniowie naszej szkoły, a wśród nich Robert Kochański z klasy I a LO.
Kilkumiesięczne zmagania z biografią i twórczością Kraszewskiego były nie lada wyzwaniem dla współczesnego młodego człowieka. Robert otrzymał wyróżnienie, co jest niemałym sukcesem, zważając na ogromny dorobek jednego z najbardziej twórczych pisarzy XIX wieku.
Gratulujemy i życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów.

Spotkanie z policjantem

18 marca 2015r. (na zaproszenie dyrekcji i pedagoga szkolnego ) z uczniami klas pierwszych Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w  Adamowie spotkał się młodszy aspirant Sławomir Niedziółka z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. Policjant omówił kwestie odpowiedzialności prawnej nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawa, poruszył temat dotyczący szkodliwości zażywania narkotyków i dopalaczy. Podjął też temat stalkingu i konsekwencji prawnych z tym związanych. Poruszane tematy podniosły świadomość prawną młodzieży i uświadomiły konsekwencje niewłaściwych zachowań.

Strona 1 z 19

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Gen. F. Kamińskiego
    ul. Cmentarna 6

    21-412 Adamów
  • zswadamowie@post.pl
  • tel. 25 755 31 69
Go to top